Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

Problems and prospects of development of mobile robotics for military purpose

Published: 16.07.2015

Authors: Rubtsov I.V., Boshlyakov A.A., Lapshov V.S., Mashkov K.Yu., Noskov V.P.

Published in issue: #5(41)/2015

DOI: 10.18698/2308-6033-2015-5-1399

Category: Mechanical Engineering and Machine Science | Chapter: Robots, Mechatronics, and Robotic Systems

The article presents an analysis of the current state and basic directions of foreign military ground robotics. It also considers the current status and major challenges of robotization of ground military equipment in the Russian Federation. The authors suggest prospects for development technologies and technical means of mobile robotics for military purpose.


References
[1] Unmanned Ground Systems Roadmap. Robotics Systems Joint Project Office, 2011.
[2] Burenok V.M., Ivlev A.A., Korchak V.Yu. Razvitie sovremennykh tekhnologiy XXI veka: problemy, planirovanie, realizatsiya [The development of modern technologies of the XXI century: problems, planning, implementation]. Tver, JSC "Kupol" Publ., 2009, 624 p.
[3] Sheremet I.B., Rudianov N.A., Ryabov A.V., Khruschev V.S. Izvestiya UFU. Tekhnicheskie nauki - Izvestiya SFedU. Engineering Sciences, 2012, no. 3, pp. 37-41.
[4] Lapshov V.S., Noskov V.P., Rubtsov I.V., Rudianov N.A., Ryabov A.V., Khruschov V.S., Komchenkov V.I. Izvestiya UFU. Tekhnicheskie nauki - Izvestiya SFedU. Engineering Sciences, 2011, no. 3 (116), pp. 142-146.
[5] Ivanenkov V.V., Kutuzov A.N., Pankov V.A., Rubtsov I.V. Inzhenernyi zhurnal nauka i innovatsii - Engineering Journal: Science and Innovations, 2012, issue 11. Available at: http://engjournal.ru/catalog/pribor/robot/460.html
[6] Lapshov V.S., Noskov V.P., Rubtsov I.V. VestnikMGTU imeni N.E. Baumana. Seriya Priborostroyeniye - Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Insrtument Engineering, 2011, special issue "Special Robotics and Mechatronics", pp. 7-24.
[7] Aleksandrov A.A., Fedorov I.B., Rubtsov I.V. Sostoyanie i perspektivy razvitiya spetsialnoi robototekhniki. Oruzhie naslednikov Pobedy [State and Prospects of Special Robots Development. The Weapon of the Heirs of Victory]. Moscow, Arms and Technologies Publ., 2015, pp. 976-998.
[8] Kudryashov V.B., Lapshov V.S., Noskov V.P., Rubtsov I.V. Problemy robotizatsii VVT v chasti nazemnoi sostavlyayuschei. [Problems of IWT robotization in the ground component]. Izbrannye Trudy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (2005-2014 gody) [Selected works of the All-Russia scientific and practical conf. (2005-2014)]. Vol. II. Rostov-on-Don, SFedU Publ., 2015, pp. 74-90.
[9] Kalyaev I.A., Rubtsov I.V. Natsionalnaya oborona - National Defence, 2012, no. 8 (77), pp. 34-48.
[10] Makarov I.M., Lokhin V.M., eds. Intellektualnye sistemy avtomaticheskogo upravleniya [Intelligent automatic control system]. Moscow, Fizmatlit, 2001, 576 p.