Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

Effect of the cumulative damage on the designed rate of the low-cycle crack

Published: 12.11.2015

Authors: Veretimus N.K., Veretimus D.K.

Published in issue: #11(47)/2015

DOI: 10.18698/2308-6033-2015-11-1425

Category: Metallurgy and Science of Materials | Chapter: Science of Materials in Mechanical Engineering

The article considers the effect of cyclical patterns of damage on the formation and growth of cracks under thermomechanical loading. The dependence of the crack growth rate and number of cycles, for which the length of the crack will grow by Δl, on cyclical damage to EI437BU steel alloy and 15H2NMFA hull plate is obtained. The necessity of taking into account the effect of accumulated damage kinetic fields to the crack growth rate is justified.


References
[1] Veretimus N.K., Veretimus D.K. Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov - Factory Laboratory. Diagnostics of Materials, 2013, vol. 79, no. 2, pp. 51-55.
[2] Veretimus N.K. Deformirovanie i razrushenie nesushchikh elementov s uchetom poley nakoplennykh povrezhdeniy [ Straining and destruction of bearing elements taking into account fields of accumulated damage] . Abstract of the Candidate of Engineering Sciences Thesis, Moscow, 2006, 16 p.
[3] Makhutov N.A. Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov - Factory Laboratory. Diagnostics of Materials, 2005, vol. 71, no. 8, pp. 57-67.
[4] Makhutov N.A., Permyakov V.N., Kravtsova Yu.A., Botvina L.P. Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov - Factory Laboratory. Diagnostics of Materials, 2007, vol. 73, no. 2, pp. 54-57.
[5] Makhutov N.A., Petrov V.P., Kuskova V.I., Moskvitin G.V. Problemy mashinostroeniya i avtomatizatsii - Problems of mechanical engineering and automation, 2008, no. 3, pp. 3-19.
[6] Makhutov N.A., Reznikov D.O. Problemy analiza riska - Problems of risk analysis, 2008, vol. 5, no. 3, pp. 76-89.
[7] Makhutov N.A., Lisin Yu.V., Gadenin M.M., Permyakov V.N., Fedota V.I., Aladinskiy V.V. Nauka i tekhnologii truboprovodnogo transporta nefti i nefteproduktov - Science and Technology of Pipeline Transport of Oil and Oil Products, 2012, no. 3, pp. 10-16.
[8] Sosnovskiy L.A., Makhutov N.A. Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov - Factory Laboratory. Diagnostics of Materials, 2005, vol. 71, no. 2, pp. 38-40.
[9] Makhutov N.A. Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov - Factory Laboratory. Diagnostics of Materials, 2004, vol. 70, no. 4, pp. 37-41.
[10] Makhutov N.A., Kossov V.S., Oganyan E.S. Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov - Factory Laboratory. Diagnostics of Materials, 2007, vol. 73, no. 11, pp. 43-47.
[11] Veretimus N.K., Veretimus D.K. Opredelenie predelnogo chisla tsiklov do obrazovaniya treshchiny na baze analiza sootnosheniya gradientov nakoplennogo povrezhdeniya i intensivnosti deformatsiy [Determining the limit number of cycles before the fracture occurs on the basis of the analysis of the damage accumulation gradient ratio and intensity of deformation]. Deformatsiya i razrushenie materialov. Sbornik statey po materialam Pervoy mezhdunarodnoy konferentsii, Moskva, 13-16 noyabrya 2006 g., Institut metallurgii I materialovedeniya imeni A.A. Baikova RAN [Deformation and fracture of materials. Proceedings of the First International Conference (November 13-16, 2006), Moscow, A. Baykov Institute of Metallurgy and Materials Science RAS]. Moscow, Interkontakt Nauka Publ., 2006, pp. 613-616.